La nostra història

Una mica d’història

A l’Arxiu Històric de la Ciutat hi ha documents on consta que a la plaça de Sant Josep Oriol hi havia una fonda per a transportistes. Aquesta fonda està datada a l’any 1640. També s’hi manifesta que hi havia un hort a la cantonada de la Plaça del Pi i la Plaça de Sant Josep Oriol. Però sembla ser que els propietaris van decidir aixecar-hi un edifici de cinc nivells. Els materials utilitzats per a l’estructura foren fang, palla i fusta.

La fonda adjacent era una estructura típica amb arcs de pedra que sustentaven l’edifici de quatre nivells. Els viatgers descansaven en les habitacions dels nivells superiors, sobre els arcs de pedra. A sota hi havia els animals que contribuïen a donar escalfor a la primera planta.

En el transcurs dels anys els dos edificis es van consolidar. Si mireu la façana principal i l’entrada de l’hostal situada a la Plaça de Sant Josep Oriol observareu la diferència de nivells entre els dos edificis per les fileres de balcons. Poc després els dos edificis semblen haver passat a ser d’un sol propietari, potser l’amo de la fonda, ja que es va construir una escala per unir ambdues construccions; “el Jardí” havia nascut.

En 1860 el Jardí es converteix
en el tercer hotel de Barcelona.

Gràcies a la seva localització, “el Jardí” esdevingué popular. Era freqüentat per artistes famosos que venien amb carruatges elegants. Naturalment, la gent s’aturava a la plaça per veure-ho tot.

Durant el segle XX “el Jardí” va anar canviant de propietaris. L’actual propietari de l’edifici, que durant un temps va estar malmès, n’ha actualitzat l’interior, respectant-ne la façana.

Les tasques de remodelació va ser executades en dues etapes, la primera just abans dels Jocs Olímpics del 1992, i la segona es va acabar el 2002 amb la instal·lació, per primera vegada, d’un ascensor. Malauradament, degut a l’antiguitat de l’edifici, l’ascensor no pot arribar al mateix nivell del carrer i s’han de pujar unes escales per arribar a la recepció.

L’últim arc de pedra que es conserva és a l’entrada de l’hostal.